Balony w Strzyżowie na ślub i wesele oraz do firmy i szkoły. Animacje i warsztaty balonowe dla dzieci

Balony w Strzyżowie i animator dla dzieci na weselu

Miasto Strzyżów znajduje się w województwie podkarpackim. Jest oddalone około 30 km od Rzeszowa. Jest to siedziba Gminy Strzyżów. Jego powierzchnia to 13,89 km2 . W 2017 roku roku miasto to liczyło 8893 osób, natomiast gęstość zaludnienia wynosiła 642,2 os./km2.
W skład gminy wchodzą następujące jednostki terytorialne: miasto Strzyżów oraz wsie: Żyznów, Wysoką Strzyżowską, Żarnową, Zawadkę, Grodzisko, Godową, Łętownię, Tropie, Glinik Zaborowski, Glinik Charzewski, Brzeżankę, Gbiska, Dobrzechów oraz Bonarówkę.
Przez Strzyżów prowadzi droga wojewódzka nr 988 prowadząca z Babicy przez Strzyżów, Wiśniową, Frysztak do Warzyc oraz droga nr 989 prowadząca ze Strzyżowa do Lutczy.
Jedną z atrakcji znajdujących się w gminie Strzyżów jest schron kolejowy w Stępinie. To w tym miejscu Hitler miał spotkać się z Mussolinim w okresie II wojny światowej. W Strzyżowie znajduje się zabytkowy XV wieczny kościół parafialny. Warto wspomnieć też o terenach Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego oraz Strzyżowsko – Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, tereny te są bardzo malownicze, ponadto na ich obszarze można znaleźć różne gatunki zwierząt i roślin. Przez tereny gminy prowadzą ścieżki rowerowe.